EPIC AUCTIONS B.V.
EPIC AUCTIONS B.V.
متوفرة للبيع: 139 إعلانات
7 سنوات في Machineryline
10 سنوات في السوق
تم فحص العنوان
تم فحص أرقام الهواتف
متوفرة للبيع: 139 إعلانات
7 سنوات في Machineryline
10 سنوات في السوق
تم بيع إعلان حفارة صغيرة TAKEUCHI TB290 للبيع عن طريق المزاد وهو غير مدرج في البحث!
إعلانات مماثلة
حفارة صغيرة HANIX H26C HANIX H26C ٢٬٥٠٠٫٠٠ € حفارة صغيرة 01/2008 4791 متر / ساعة هولندا، Grashoek
حفارة صغيرة TAKEUCHI TB290
مباعة
حفارة صغيرة TAKEUCHI TB290
حفارة صغيرة TAKEUCHI TB290 صورة 2
حفارة صغيرة TAKEUCHI TB290 صورة 3
حفارة صغيرة TAKEUCHI TB290 صورة 4
حفارة صغيرة TAKEUCHI TB290 صورة 5
حفارة صغيرة TAKEUCHI TB290 صورة 6
حفارة صغيرة TAKEUCHI TB290 صورة 7
حفارة صغيرة TAKEUCHI TB290 صورة 8
حفارة صغيرة TAKEUCHI TB290 صورة 9
حفارة صغيرة TAKEUCHI TB290 صورة 10
حفارة صغيرة TAKEUCHI TB290 صورة 11
حفارة صغيرة TAKEUCHI TB290 صورة 12
حفارة صغيرة TAKEUCHI TB290 صورة 13
حفارة صغيرة TAKEUCHI TB290 صورة 14
حفارة صغيرة TAKEUCHI TB290 صورة 15
حفارة صغيرة TAKEUCHI TB290 صورة 16
حفارة صغيرة TAKEUCHI TB290 صورة 17
حفارة صغيرة TAKEUCHI TB290 صورة 18
حفارة صغيرة TAKEUCHI TB290 صورة 19
حفارة صغيرة TAKEUCHI TB290 صورة 20
حفارة صغيرة TAKEUCHI TB290 صورة 21
حفارة صغيرة TAKEUCHI TB290 صورة 22
حفارة صغيرة TAKEUCHI TB290 صورة 23
حفارة صغيرة TAKEUCHI TB290 صورة 24
حفارة صغيرة TAKEUCHI TB290 صورة 25
حفارة صغيرة TAKEUCHI TB290 صورة 26
حفارة صغيرة TAKEUCHI TB290 صورة 27
حفارة صغيرة TAKEUCHI TB290 صورة 28
حفارة صغيرة TAKEUCHI TB290 صورة 29
حفارة صغيرة TAKEUCHI TB290 صورة 30
1/30
الماركة TAKEUCHI
الموديل TB290
سنة التصنيع 01/2016
التسجيل الأول 2016-01-01
عدد ساعات التشغيل 9839 متر / ساعة
الوزن الصافي 9100 كجم
الموقع هولندا Breda
تاريخ النشر يناير 18, 2023
رقم التعريف في دليل عروض البائع 70441
المواصفات
مقاييس عامة الطول - 7.3 متر، عرض - 2.5 متر
المحرك
القوة 51.45 كيلوواط (70 حصان)
وقود ديزل / مازوت
عدد الأسطوانات 4
حالة المركبة
حالة المركبة جديدة
معلومات إضافية
الإنكليزية
General
Automatic: 2 driving speeds
Motor
Brand: Takeuchi
Attachments
Brand: Steelwrist
Model: X-12 CW10 Draai-kantel stuk
Weight: 285 kg
Additional: 2016
Undercarriage
Material: Rubber
Track width: 1750 mm
Machine information
Air conditioning: Ja
Country of registration: No Documentation and Registration available

Epic Auctions
The online auction opens Friday 20 January and closes Thursday 26 January. If you register and bid, you will receive an email if you have the highest bid.
The viewing days for this auction are at our location in Breda. Here you can start the machine and we serve a snack and drink for free.
These viewing days are on:
- Saturday 21 January
- Tuesday 24 January
Epic Auctions is an online auction company specialized in Agriculture-Transport Earthmoving and Construction lots.
We are an "unreserved" auction house, which means that the lots always go to the highest bidder.
We are an RDW accredited company, which means that we can put license plates in name. We also provide export documents and insurance.
With our buyers commission of only 5%, we are the lowest in the market. Furthermore, we do not charge for loading the goods.

= More information =

Drive: Track
Track width: 45 cm
Quick coupler system: Yes
Serial number: 185102747
إظهار التعليق بأكمله
Allgemeines
Übertragung: 2 Fahrgeschwindigkeiten
Motor
Marke: Takeuchi
Anhänge
Marke: Steelwrist
Modell: X-12 CW10 Draai-kantel stuk
Gewicht: 285 kg
Zusätzlich: 2016
Fahrwerk
Material: Gummi
Spurbreite: 1750 mm
Maschineninformationen
Klimaanlage: Ja
Zulassungsland: Keine Dokumentation und Registrierung vorhanden

Epic Auctions
Die Online-Auktion öffnet Friday 20 January und schließt Thursday 26 January. Wenn Sie sich registrieren und bieten, erhalten Sie eine E-Mail, wenn Sie das Höchstgebot haben.
Die Besichtigungstage für diese Auktion sind an unserem Standort in Breda. Hier können Sie den Automaten starten und wir servieren kostenlos einen Snack und ein Getränk.
Diese Besichtigungstage sind am:
- Saturday 21 January
- Tuesday 24 January
Epic Auctions ist ein Online-Auktionsunternehmen, das sich auf Landwirtschafts-, Transport-, Erdbewegungs- und Baulose spezialisiert hat.
Wir sind ein "unreserviertes" Auktionshaus, das heißt die Lose gehen immer an den Meistbietenden.
Wir sind ein RDW-akkreditiertes Unternehmen, was bedeutet, dass wir Nummernschilder im Namen anbringen können. Wir stellen auch Exportdokumente und Versicherungen zur Verfügung.
Mit unserer Käuferprovision von nur 5% sind wir die niedrigsten auf dem Markt. Darüber hinaus berechnen wir keine Gebühren für die Verladung der Ware.

= Weitere Informationen =

Antrieb: Raupe
Raupenbreite: 45 cm
Schnellwechselsystem: Ja
Seriennummer: 185102747
Général
Transmission: 2 vitesses de conduite
Moteur
Marque: Takeuchi
Pièces jointes
Marque: Steelwrist
Model: X-12 CW10 Draai-kantel stuk
Poids: 285 kg
Supplémentaire: 2016
châssis
Matériel: Caoutchouc
largeur de la piste: 1750 mm
Informations sur la machine
Climatisation: Ja
Pays d'enregistrement: Aucune documentation et inscription disponible

Epic Auctions
L'enchère en ligne s'ouvre le Friday 20 January et se termine le Thursday 26 January. Si vous vous inscrivez et enchérissez, vous recevrez un e-mail si vous avez l'enchère la plus élevée.
Les jours de visionnage de cette enchère sont à notre emplacement à Breda. Ici, vous pouvez démarrer la machine et nous servons une collation et une boisson gratuitement.
Ces jours de visionnage sont le :
- Saturday 21 January
- Tuesday 24 January
Epic Auctions est une société de vente aux enchères en ligne spécialisée dans les lots Agriculture-Transport Terrassement et Construction.
Nous sommes une maison de ventes "sans réserve", ce qui signifie que les lots vont toujours au plus offrant.
Nous sommes une entreprise accréditée RDW, ce qui signifie que nous pouvons mettre des plaques d'immatriculation au nom. Nous fournissons également des documents d'exportation et une assurance.
Avec notre commission d'acheteur de seulement 5%, nous sommes les plus bas du marché. De plus, nous ne facturons pas le chargement des marchandises.

= Plus d'informations =

Commande: Chenille
Largeur de la chenille: 45 cm
Système d'attache rapide: Oui
Numéro de série: 185102747
Algemeen
Transmissie: 2 rijsnelheden
Motor
Merk: Takeuchi
Aanbouwdelen
Merk: Steelwrist
Model: X-12 CW10 Draai-kantel stuk
Gewicht: 285 kg
Extra: 2016
Rijwerk
Materiaal: Rubber
Spoor breedte: 1750 mm
Machine informatie
Airconditioning: Ja
Land van registratie: Geen Documentatie en Registratie beschikbaar

Epic Auctions
De online veiling opent vrijdag 20 januari en sluit donderdag 26 januari. Indien u zich registreert en meebiedt krijgt u een mail als u het hoogste bod hebt geplaatst.
De kijkdagen voor deze veiling zijn op onze locatie in Breda. Hier kunt u de machine starten en serveren wij gratis een hapje en drankje.
Deze kijkdagen zijn op:
- zaterdag 21 januari
- dinsdag 24 januari
Epic Auctions is een online veilingbedrijf op het gebied van Agri- Transport Grondverzet en Bouw artikelen.
Wij zijn een “unreserved” veilinghuis, dat wil zeggen dat de goederen altijd naar de hoogste bieder gaan.
Wij zijn een RDW erkend bedrijf, wat wil zeggen dat wij kentekens op naam kunnen zetten. Ook verzorgen wij export documenten en verzekeringen.
Met onze kopers commissie van slechts 5% zijn wij de laagste in de markt. Verder rekenen wij geen kosten voor het laden van de goederen.

= Meer informatie =

Aandrijving: Rups
Rupsbandbreedte: 45 cm
Snelwisselsysteem: Ja
Serienummer: 185102747